Často kladené dotazy a nápověda

Přihlášení nefunguje, co dělám špatně?

Nejprve byste měli zkontrolovat své uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno naleznete v registračním e-mailu, který jste obdrželi při registraci.

Důležité je, abyste své uživatelské jméno a heslo napsali přesně tak jako při přihlášení. Důležitou roli přitom hrají i velká a malá písmena, protože „uživatel“ není totéž co „Uživatel“.

Pokud jste zapomněli heslo, můžete si pomocí funkce „Zapomenuté heslo“ na úvodní stránce travianetu nechat poslat nové heslo na e-mailovou adresu zadanou při registraci. Pro případ, že zapomenete uživatelské jméno, nebo se Vaše e-mailová adresa po registraci změnila, kontaktujte prosím podporu travianetu.

Pokud je Vaše zadání správné, a přesto se nemůžete přihlásit, zkontrolujte, zda jste klikli na aktivační odkaz v registračním e-mailu: Otevřete e-mailový program, otevřete registrační e-mail a klikněte na aktivační odkaz.

Pokud byste byli po úspěšném přihlášení znovu automaticky odhlášeni, může to být způsobeno bezpečnostním nastavením Vašeho prohlížeče.

Na konci své přihlašovací relace se nezapomeňte znovu odhlásit. Za tímto účelem klikněte na Domů, a pak na Odhlásit.

Máte-li i nadále potíže s přihlášením, obraťte se prosím na tým podpory.

Týmu podpory poskytněte prosím úplné informace o svém partnerském účtu a používaném systému. K nim patří:
Uživatelské jméno a heslo
Použitý prohlížeč
Použitý operační systém
Bezpečnostní nastavení
Internetové připojení (přímé, proxy, který poskytovatel)

Mohu prodávat zájezdy online i bez vlastní cestovní kanceláře?

Ano, můžete! U travianetu se může přihlásit každý provozovatel webových stránek a integrovat do svých stránek námi poskytnuté reklamní nástroje. K tomu není třeba mít ani klasickou kamennou ani online cestovní kancelář.

Potřebujete pouze vlastní internetovou adresu a můžete okamžitě začít tím, že do své stránky integrujete naše reklamní nástroje (banner, rezervační masku, rezervační systém, šablonu nebo celý obchod online). Kompletní vyřízení rezervací převezme travianet.

Jak je možno vypovědět účast v partnerském programu?

Ano, protože smlouvu může vypovědět kterákoli ze dvou smluvních stran s výpovědní lhůtou 4 týdny a bez udání důvodů. V tomto případě je partner povinen neprodleně odstranit ze svých stránek veškeré reklamní materiály (loga, bannery, grafiku, texty, odkazy atd.).

Nenáleží mu retenční právo ani právo na zápočet. Smluvní poskytovatel se zavazuje vyúčtovat a vyplatit všechny do té doby vzniklé odměny z prodeje, jako i pohledávky z již uhrazených opakujících se nákladů v případě výpovědi ze strany smluvního poskytovatele, vyjma případů, kdy má smluvní poskytovatel vůči partnerovi nároky na náhradu škody.

Změna domény webových stránek partnera není změnou smlouvy a nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Kolik stojí účast v partnerském programu travianet?

Účast na partnerských úrovních friends & more a Profesionál L je pro Vás zcela bezplatná.

Na partnerské úrovni Profesionál XL (od ročního obratu 65 tisíc EUR) Vám budeme účtovat 50 EUR a na partnerské úrovni XXL (od ročního obratu 250 tisíc EUR) 100 EUR měsíčně.

Proč je servisní centrum travianet otevřené tak dlouho?

Chtěli jsme našim zákazníkům nabídnout služby, které v „běžných“ cestovních kancelářích nenajdou. Rezervovat, informovat se nebo vyjasnit si dotazy týkající se již provedené rezervace u nás můžete mimo otevírací dobu obchodů, o víkendech, dokonce i v neděli nebo o svátcích, a to do pozdních večerních hodin.

Mnoho uživatelů internetu si dovolenou rezervuje ve svém volném čase z domova, mnohdy až po 20. nebo 22. hodině. Pokud mají zákazníci nějaké otázky, nebo chtějí rezervovat telefonicky, jsme tady pro ně!

Musím jako partner ručit za chyby při rezervacích nebo poskytnutých službách?

Samozřejmě, že ne. Smlouva o zájezdu je vždy uzavřena mezi zákazníkem a příslušným pořadatelem zájezdu, leteckou společností, hotelem atd. Pokud se náhodou něco nepodaří tak, jak bylo přislíbeno, ručení přebírají tyto společnosti. Pokud by během přijetí a vyřízení rezervace nebylo něco v pořádku, je travianet jako cestovní kancelář online a zprostředkovatel tím pravým partnerem pro zákazníka.

Jak funguje rezervace přes mé webové stránky?

Do svých webových stránek jste integrovali reklamní nástroj (banner, rezervační masku, rezervační systém, šablonu nebo kompletní online obchod) s odkazem. Tento odkaz vždy obsahuje identifikační číslo Vašeho účtu (např. A-11111-0). Pokud zákazník provede rezervaci prostřednictvím tohoto reklamního nástroje, je rezervace předána travianetu. Přitom je předán i Váš partnerský identifikátor z odkazu. Náš systém rozpozná Vaše identifikační číslo a ihned přiřadí rezervaci k Vašemu partnerskému účtu. Při následujícím zúčtování najdete tuto rezervaci mezi svými dobropisy.

travianet se postará o vše ostatní. Zajistíme rezervaci u pořadatele zájezdu, zavoláme zákazníkovi, projednáme s ním úhradu ceny zájezdu atd. Zákazník od nás dostane potvrzení, v kterém je přirozeně zmíněna Vaše webová stránka jako náš reklamní partner. Zákazník pak také ví, že se se všemi dalšími dotazy a přáními může obrátit přímo na travianet. Mimochodem: Zákazník zůstává nadále přiřazený k Vám, i když při příští rezervaci zavolá přímo nám. Vaše partnerské identifikační číslo je evidováno pod číslem tohoto zákazníka.

Jak travianet zajistí, aby byly rezervace přiřazeny k mému partnerskému účtu?

Všechny odkazy v seznamu kódů odkazů obsahují Vaše partnerské ID resp. ID Vašeho účtu. Při rezervaci jsou tyto identifikátory předány travianetu. Díky tomu lze rezervaci vždy jednoznačně přiřadit. Mnozí nabízející uloží ID partnera v jedné relaci, takže na následujících stránkách již není vidět. Vyúčtování přesto funguje bez problémů, protože travianet před zveřejněním seznamu kódů odkazů podrobně testuje všechny odkazy. Zajistíme tak, aby Vám neunikla žádná rezervace.

Musí být na mé domovské stránce přístupny povinné údaje?

Do Vaší webové stránky musí být integrovány Všeobecné obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti travianet GmbH, stejně jako černá listina EU s nespolehlivými leteckými společnostmi. To vše najdete pod záložkou Nástroje v seznamu kódů odkazů ve Vašem partnerském účtu. Stačí pouze integrovat tyto odkazy do Vaší webové stránky. O péči a aktualizaci se postaráme sami!


Stejně tak musí každá internetová prezentace obsahovat řádné impresum, abychom předešli zbytečným pokutám. Explicitní označení povinných údajů jakožto „impresum“ nebo „identifikace prodávajícího podle § 6 německého TDG“ není nutné. Uvedeny musí být následující údaje, které musí být lehce identifikovatelné a okamžitě a trvale přístupné:

1. Jméno/název a adresa
Nejprve musí být uvedeno úplné jméno resp. úplný název firmy včetně její právní formy. Dále je nutno uvést ulici, číslo domu, PSČ a místo. Uvedení poštovní přihrádky (P.O. Boxu) nestačí. U právnických osob a sdružení je nutno uvést sídlo.

2. Informace pro rychlý kontakt
Jedná se o telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu. Kdo chce zabránit tomu, aby byla jeho e-mailová adresa přečtena spamovými roboty, může údaje poskytnout formou souboru ve formátu JPEG nebo GIF. Pokud nedisponujete faxovým číslem, nemusíte je samozřejmě uvádět.

3. Údaje o oprávněném zástupci
U právnických osob, sdružení a dalších asociací osob je nutné uvést údaje o oprávnněnném zástupci.

4. Rejstřík a registrační číslo
Pakliže jste registrováni v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, rejstříku sdružení nebo družstev, musíte uvést příslušný registr a Vaše registrační číslo.

5. Daňové identifikační číslo
Pokud je máte k dispozici, musíte uvést i daňové identifikační číslo.

6. Další údaje
Pokud na základě dalších předpisů existují další informační povinnosti, musí být i tyto splněny. Pokud jsou například zveřejňovány redakční příspěvky, musí být uvedena odpovědná osoba ve smyslu § 10 odst. 3 německého nařízení MDStV. Přitom se musí jednat o fyzickou osobu, která je plně svéprávná a která má trvalý pobyt v tuzemsku.

Mohu použít i jiné partnerské programy?

Sami se rozhodnete, které reklamní nástroje a které partnerské programy chcete použít na své stránce.

Mohu do svého uživatelského účtu začlenit vícero adres URL?

V zásadě můžete cestovní nabídky travianetu použít na několika stránkách. Tyto mohou být na stejné nebo na různých doménách.

Počínaje partnerským stupněm Profesionál můžete přiřadit číslo svého uživatelského účtu k vlastní doméně podúčtu, abyste je pak mohli statisticky a účetně-technicky vyhodnocovat.

Jak mohu změnit svůj partnerský stupeň?

Jako partner typu friends&more můžete kdykoli zvýšit své partnerství na stupeň Profesionál a využívat pak rozšířených služeb. Upgrade na partnerské stupně XL a XXL provede travianet na Vaše přání. Přitom je směrodatný dosavadní obrat v aktuálním obchodním roce. Pokud jste dosáhli stanoveného obratu, nebo je zřejmé, že ho v aktuálním roce dosáhnete, můžete od následujícího měsíce využívat výhody partnerství typu XL nebo XXL. Pro partnerský stupeň XL je hranicí obrat 65 tisíc EUR, pro stupeň XXL obrat 250 tisíc EUR.

Chcete-li přeřadit na nižší stupeň, oznamte to spolu s požadovaným partnerským stupněm naší podpoře na support@travianet.de. Váš uživatelský účet pak odpovídajícím způsobem změníme.

Kdy jsou vypláceny příspěvky na propagaci?

Na rozdíl od jiných partnerských programů platí travianet provizi ihned po rezervaci, nikoli týdny po odjezdu zákazníka. Protože mnoho zájezdů je rezervováno i dlouhé měsíce předem, je tato naše platební politika pro Vás velmi výhodná, protože na své peníze nemusíte čekat dlouho.

Každá rezervace je zúčtována 7 dnů od přijetí. Výplaty jsou realizovány dvakrát měsíčně, když provize činí více než 25 EUR.

Co se stane, když zákazník stornuje zájezd?

Pokud musí zákazník svůj zájezd stornovat, je již vyplacený příspěvek na propagaci opět připsán k tíži partnerského účtu.

Musím své příjmy danit?

Jako osoba samostatně výdělečně činná nebo živnostník musíte své příjmy danit.

Zaměstnanci, svobodná povolání, studenti a pod. musí postupovat podle platných daňových zákonů a popřípadě odvádět daně.

Musím ohlásit svoji živnost?

Přes svobodu při výkonu živnosti musí být v Německu každé zahájení samostatné činnosti ohlášeno úřadům (§ 14 německého GewO), nezávisle na tom, zda je činnost vykonávána na hlavní nebo vedlejší poměr. Živnostenský list obdržíte za drobný jednorázový poplatek (cca 25 až 40 EUR) u svého obecního úřadu.

Jaký je rozdíl mezi partnerským ID a ID účtu?

Každý partner obdrží partnerské ID, např. A-11111. V rámci jednoho partnerského ID je možno vést několik účtů. Například v případech, kdy má partner vícero webových stránek a chce své obraty oddělit. ID účtu vznikne připojením koncového čísla -0, -1, -2 atd. k partnerskému ID. ID účtu je např. A-11111-0 nebo A-11111-1 atd. Ve svém účtu naleznete všechny obraty náležící k Vašemu partnerskému ID. Můžete však vybrat i jednotlivé účty, abyste zjistili přesně, kde přesně byly tyto obraty realizovány.