Follow Us

Stopka redakcyjna

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy TMG:

travianet GmbH
Stadtfeldstr. 16 16
94469 Deggendorf

Spółkę reprezentują:

Göran Giegler i Jürgen Weickl

Kontakt:

Telefon: +49 991 – 29 67 – 0
Faks: +49 991 – 29 67 – 23 90

E-mail: info@travianet.de

Dane rejestracyjne:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Deggendorf
Numer rejestru: HRB 2873
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:
DE 246 652 677

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie przewidujemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem arbitrażowym.

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

travianet GmbH
Stadtfeldstr. 16 16
94469 Deggendorf

Projekt i programowanie

Schwarzfischer Creativ GmbH | www.schwarzfischer.com

Zdjęcia

www.fotolia.com | www.istockphoto.com

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy TMG jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści zamieszczone na tej stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub zapisywanych informacji osób trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem.

Powyższe nie wpływa na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Nasza oferta zawiera hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których odsyłają hiperłącza, odpowiada zawsze dostawca lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają hiperłącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawna w momencie dodawania hiperłączy. W momencie dodawania hiperłączy nie wykryto treści niezgodnych z prawem.

Nie jest jednak możliwa ciągła kontrola treści stron, do których odsyłają hiperłącza, bez konkretnych przesłanek świadczących o naruszeniu prawa. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie hiperłącza.

Prawa autorskie

Treści i dzieła utworzone przez operatora strony i zamieszczone na tej stronie internetowej są objęte niemieckim prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Dozwolone jest pobieranie plików i kopiowanie tej strony wyłącznie do prywatnego użytku niekomercyjnego.

W odniesieniu do treści, które nie zostały utworzone przez operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. W przypadku stwierdzenia mimo to naruszenia praw autorskich prosimy o informację. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Źródło: https://www.e-recht24.de